Toplantı bir kurum kültürüdür. Toplantı Yönetimi Eğitimi’nde, toplantının amacı, içeriği, kimlerin katılacağı, toplantı akışı, ortamı ve toplantı yönetimi stratejisi gibi konular ele alınır. Toplantı Yönetimi, kurum stratejik kararlarının alınmasında da önemli bir etken olup, en önemli faydalarından bir tanesi de zamanı etkin kullanma konusunda kurum çalışanlarına yol göstermektedir.

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

  • Toplantı Tanımı
  • Toplantı Türleri
  • Toplantılara Ne Zaman İhtiyaç Vardır?
  • Toplantılarda Katılımcı Sayısı
  • Toplantılarda Katılımcıların Görevleri
  • Liderlerin Görevleri
  • Toplantıya İşlerlik Kazandıracak Yol Gösterici Bilgiler
  • Toplantılarda Oturma Düzeni
  • Toplantılarda Katılımcı Tipleri
  • Genel Değerlendirme