Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, durumu ya da duruma verilen tepkileri değiştirmeye stres yönetimi denir. Stres Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi’nin amacı, kişinin kurumsal iş hayatı süreci ve sosyal yaşam alanında stresle mücadele edebilecek duruma gelerek, kişinin bireysel gelişim sürecine katkıda bulunmaktır. Stres Kontrolü ve Yönetimi Eğitimi ile karşı karşıya geldiğimiz sorunlarda, kendimizi ve karşımızdakini daha iyi hissettirecek bazı tekniklerden bahsediyoruz.

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • Stresin Tanımı
 • Stres ve İş Yaşamı
 • Stres Kaynakları
 • İş Çevresinin Yarattığı Stres Kaynakları
 • İşletme Politikaları ve Stratejileri
 • Örgütsel Yapısı ve Dizaynı
 • Örgütsel Süreçler
 • İçinde Bulunulan Genel Çevrenin Yarattığı Stres Kaynakları
 • Stresin Safhaları
 • Stresin Sonuçları
 • Yönetici Yıpranmaları
 • Stres Yönetimi
 • Genel Değerlendirme