Girişimciliğin ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam, sosyal ilerleme gibi gelişme stratejileri içinde temel bir unsur olarak yer almaya başladığı görülmektedir. Bu ilginin temel nedeni, yeni şirketlerin faaliyetlerinde görülen kayda değer artış ve elde edilen sonuçlardır. Önceki yıllarda ekonomide etkin durumda olan büyük işletmelerin günümüz iş ortamında eski başarılarını devam ettirmekte zorlanması, dolayısıyla bu şirketlerin başarılarında meydana gelen düşüşler, girişimciliğin yeniden gözden geçirilmesine ve girişimcilik çabalarının artmasına neden olmuştur. Bu çabaların artırılmasına yönelik olarak eğitim kurumlarına ve özellikle de üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Çünkü yapılan araştırmalara göre ülkemizde son yıllarda özellikle gençler ve orta kuşak arasında girişimcilik ve iş adamlığı bir meslek olarak odak noktası haline gelmiştir. Bu duruma yönelik olarak gençler arasındaki başarılı girişimcilik örneklerinin yaygınlaşması ve teşvik edilmesi girişimciliğin gelişmesini buna benzer eğitimler olumlu yönde etkileyecek ve destekleyecektir.

 

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • Girişimcilikte Temel Kavramlar
 • Girişim Fırsatlarını Görme ve Fikir Yaratma
 • Yapılabilirilik Analizi
 • İş Modelleri,
 • Müşteriler,
 • Değer Önerileri ve Gelir Kaynakları
 • Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi
 • Hukuki Altyapı
 • Girişimin Etik Temelleri
 • Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi
 • Networking (Ağ Kurma)
 • Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi
 • Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim
 • Yenilik Yönetimi
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Girişimin Profesyonel Yönetimi Stratejik Yönetim
 • Büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri
 • İş Planı Geliştirme
 • Genel Değerlendirme