Yönetimin bir ilkesi olarak amaç birliği, işletmenin bütün ana ve ikincil bölümlerini genel amacı sağlayacak şekilde düzenlemedir. Bir işletmede amaçların açık seçik belirlenmesi ve amaçların birbirleri ile uyum içinde olması başarı ve verimliliği olumlu yönde ve somut şekilde artırmaktadır. Bu doğrultuda kurumların departmanlar ve personeller arasında amaç birliği içerisinde olması oldukça önem taşımaktadır. Bu eğitim ile personeller ve departmanlar kurum amacına yönelik olarak çalışma prensibini anlamakta ve amaç birliği ile kurum performansını artırmaktadırlar.

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • Amaç Birliği: Vizyon Paylaşımı
 • Amaç Nedir?
 • Amaca Karşı Hedef
 • Amacın Önemi
 • Amacın İşlevleri
 • Wallenda Etkisi
 • Amaç Birliği
 • Amaç Birliğini Sağlamak
 • Amaç Raporu Hazırlamak
 • Uygulamada Amaca Yönelen Takım
 • Genel Değerlendirme