Beden dili eğitiminin amacı; iletişimde beden dilinin gücünü yaşatarak anlatmaktır. İletişimde “Aslında söylemek istediklerim” kısmı oldukça etkilidir. Amacımız sessiz ve yüzdesi en güçlü aracımızı doğru okumak, anlamak ve anlamlandırarak faydaya çevirmektir.Beden dili eğitimi sayesinde; iletişim rengimizi ve tarzımızı keşfedeceğiz. İletişimde sessiz anlaşmalarımızı ortaya çıkartacağız. İletişimin en güçlü öğesi olan beden dilimizi anlayacak ve doğru kullanmanın yolları ile ilgili stratejiler geliştirebileceğiz. Beden dili okuma ile etkili iletişim, yönlendirme ve etkileme yöntemlerini öğreneceğiz. Kolay ikna edebilecek, problemlere etkin ve hızlı çözümler bulabileceğiz. Beden dilini doğru okuyarak hedeflediğimiz iletişim stratejisini kurabileceğiz. Beden dili teknikleri ile “ayna” yöntemi kullanarak yüksek empati geliştirebileceğiz.

Süre: 1 (bir) tam gün.

ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • İletişim Nedir?
 • Beden Dili
 • Beden Dilinin Ögeleri
 • Beden Duruşu
 • Doğrudan Göz İlişkisi
 • Mesafe ve Bedensel Temas
 • Jestler
 • Mimikler
 • Ses Tonu, Ses Şiddeti ve Konuşmanın Akıcılığı
 • İletişim Analizi
 • İletişim Analizi
 • Etkin İletişim ve Dinlenme
 • Etkin Dinlenme
 • Etkin Dinleyicinin Özellikleri
 • Etkin Dinleme İle Kazanılan Özellikler
 • Yanlış Dinleme Türleri
 • İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Temel İlkeler
 • Genel Değerlendirme